Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1117 09a6 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromMissMurder MissMurder viatobecontinued tobecontinued
5008 7ef5
Reposted fromgreenleaf greenleaf viatobecontinued tobecontinued
5832 5ee7
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
0600 d741 500
Reposted fromyellowblog yellowblog viatobecontinued tobecontinued
6531 853e
Reposted fromModeleczka Modeleczka viatobecontinued tobecontinued
chcę motyli w brzuchu. chcę buziaków w policzek bez powodu i kwiatów bez okazji. chcę dostawać smsy w nocy. chcę zaprzątać myśli i przenikać serce. chcę być tematem snów i powodem bezsenności. chcę być ważna. kochana i potrzebna.
— takie tam pragnienia.
Reposted fromkatalama katalama viatobecontinued tobecontinued
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci Cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli Twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział, że spotkałeś swoje przeznaczenie.
— Kerrelyn Sparks "Zakazane noce z wampirzycą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
9878 1155 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajustinek justinek
  Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam jesień. Za grzane wino, gorącą czekoladę, pachnący cynamonem dom. Za ciepłe koce i zaparowane okna.Za mgłę, która wita mnie rano. Za świeczki, rozpalane nocą.
Reposted fromIriss Iriss viajustinek justinek
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Muminki
Więc na koniec jednym zdaniem: zawsze miej odwagę, by żyć. Nigdy nie bój się, że popełnisz błąd. Choćby nie wiem, co się wydarzyło miej odwagę, by być sobą.
— Mateusz Czarnecki
Reposted frominpassing inpassing viatobecontinued tobecontinued
Nie poj­miesz siły ko­biece­go uścis­ku na pożegnanie..
dopóki nie zro­zumiesz, na jak długo mu­siał wystarczyć..
— znalezione w sieci
Reposted fromtupfen tupfen viatobecontinued tobecontinued
ruch jednostajnie popierdolony.
Reposted fromciarka ciarka viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl